Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.chbyczkowski.pl  jest firma P.H.U. Dziobak Bogusław Byczkowski , z siedzibą w 83-330 Żukowo, przy ul. Gdańskiej 59A, NIP 5840050356, REGON 190294126

§ 2 Definicje

 1. Administrator – oznacza firmę P.H.U. Dziobak Bogusław Byczkowski , z siedzibą w 83-330 Żukowo, przy ul. Gdańskiej 59A, NIP 5840050356, REGON 190294126, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika.
 2. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.chbyczkowski.pl.
 3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 5. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Polityką Prywatności i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

§ 3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane przekazane przez Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami), a po 25.05.2018 r. zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1).
 2. Administrator gromadzi dane o Użytkownikach przy wykorzystania znajdującego się w Serwisie formularza, a także w przypadku napisania wiadomości e-mail przez Użytkownika i wysłania jej na adres byczkowski@alti.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez  Administratora w celu odpowiadania na zapytania wysłane na adres byczkowski@alti.pl
 4. Dane przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika.
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane na adres e-mail Administratora.
 6. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Użytkownikowi przysługuje też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu odpowiedzi na zadane pytanie.

§ 4 Polityka plików cookies

 1. W serwisie wykorzystywane są pliki Cookies, jakimi są niewielkie pliki tekstowe instalowane i przechowywane na Urządzeniu Użytkownika
 2. Pliki Cookies zawierają informacje, które mogą zostać odczytane w razie kolejnego odwiedzenia Serwisu z danego urządzenia. Korzystanie z zasobów Serwisu oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na zapisanie plików Cookies na Urządzeniu, którego używa Użytkownik. Każdy Użytkownik Serwisu może wyłączyć zapisywanie plików Cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki, z której korzysta.
 3. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 4. W plikach Cookies mogą być zapisane między innymi takie informacje jak:
  • ogólnodostępny adres IP Urządzenia, z którego zostało wysłane zapytanie,
  • dane na temat systemu operacyjnego Urządzenia, z którego korzysta Użytkownik,
  • dana dotyczące przeglądarki, z której korzysta Użytkownik,
  • strony Serwisu, które odwiedza Użytkownik oraz informacje na temat tego, jak i ile spędza na nich czasu.
 5. Pliki Cookies nie zapisują informacji, dzięki którym można identyfikować Użytkowników, którzy odwiedzają serwis internetowy, ani żadnych innych danych otrzymanych od Użytkowników.
 6. Administrator Serwisu korzysta z danych zawartych w plikach Cookies jedynie w celach statystycznych – do analizowania ruchu w Serwisie, a także po to, aby przystosować zawartość oraz strukturę Serwisu do wymagań korzystających z niej Użytkowników.
 7. Serwis korzysta z Google Analytics, tj. usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików Cookies w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez Cookies na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
 8. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez Użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z plików Cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 9. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie, że przedstawiona wyżej Polityka Prywatności może ulec zmianom. Powiadomienia o ewentualnych zmianach w Polityce Prywatności umieszczone zostaną w Serwisie.